Saya, Phoolan Devi
 
- Prolog
- Bab 1 A
- Bab 1 B
- Bab 1 C
- Bab 1 D
- Bab 2 A
- Bab 2 B
- Bab 2 C
- Bab 3 A
- Bab 3 B
- Bab 4 A
- Bab 4 B
- Bab 4 C
- Bab 5
- Bab 6 A
- Bab 6 B
- Bab 7
- Bab 8 (Bhgn 1)
- Bab 8 (Bhgn 2)
- Bab 8 (Bhgn 3)
- Bab 9


SEBARANG KERJA MENYALIN SEMULA TERJEMAHAN SATERA GLOBAL INI PERLULAH MENYATAKAN DENGAN JELAS SUMBERNYA ATAU MENYATAKAN URLNYA DAN TIDAK BOLEH DISIARKAN UNTUK SEBARANG TUJUAN KOMERSIAL.
Click Here!